Sopimuksen hyväksyminen LVM/2020/51

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612

Asia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 101. istunnossaan kesäkuussa 2019 päätöslauselmat MSC.460(101) ja MSC.462(101). Päätöslauselmilla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteeseen liittyvää kansainvälisen nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetuksesta annettua IBC-säännöstöä sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvää kansainvälisen kiinteiden irtolastien aluskuljetuksista annettua IMSBC-säännöstöä.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBCsäännöstöön tehdyt muutokset sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyt muutokset

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.