Sopimuksen hyväksyminen LVM/2020/51

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 5342612
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 101. istunnossaan kesäkuussa 2019 päätöslauselmat MSC.460(101) ja MSC.462(101). Päätöslauselmilla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteeseen liittyvää kansainvälisen nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetuksesta annettua IBC-säännöstöä sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvää kansainvälisen kiinteiden irtolastien aluskuljetuksista annettua IMSBC-säännöstöä.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBCsäännöstöön tehdyt muutokset sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehdyt muutokset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen