Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/74

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (HE 67/2020vp; EV 51/2020 vp)

HE 67/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Antti Neimala, Osastopäällikkö p.+35 8295047039
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen