Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/51

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 57/2020 vp; EV 47/2020 vp)

HE 57/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen