Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/88

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 72/2020 vp; EV 53/2020 vp)

HE 72/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen