Viran täyttäminen OM/2020/78

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Oikeusministeriö

1) Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 20) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi ylituomari Ann-Mari Marjukka Pitkäranta Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi käräjätuomari Mikko Juhani Koli, määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenny Elisabet Öberg ja määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Juho Kristian Heiskala Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Harry Aarre Määttä Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemi Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeuden esittelijä, määräaikainen hallinto-oikeustuomari Petri Antero Marttila

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hallinto-oikeuden ylituomarin virkaan ylituomari Ann-Mari Marjukka Pitkärannan 1.8.2020 lukien 31.7.2027 päättyväksi määräajaksi, Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Mikko Juhani Kolin 1.11.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Jenny Elisabet Öbergin 1.7.2020 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijä Juho Kristian Heiskalan 1.7.2020 lukien, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Harry Aarre Määtän 1.7.2020 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Juhana Taisto Samuel Niemen 1.7.2020 lukien ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeuden esittelijän, määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin Petri Antero Marttilan 1.7.2020 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  2. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  3. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  4. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  5. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  6. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  7. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  8. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 5) *
  9. Ansioyhdistelmät (virka 5) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.