Viran täyttäminen PLM/2020/43

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petri Laurila, p. 029 5140437

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 16) everstiluutnantti Petri Toivosen 1.9.2020-31.8.2023 väliseksi ajaksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.