Viran täyttäminen PLM/2020/43

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 16) everstiluutnantti Petri Toivosen 1.9.2020-31.8.2023 väliseksi ajaksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen