Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/84

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 76/2020 vp; EV 58/2020 vp)

HE 76/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Hallitussihteeri Sara Vänttinen, p. 029 5162065

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä ja määrää lain tulemaan voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.