Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/84

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 76/2020 vp; EV 58/2020 vp)

HE 76/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Sara Vänttinen, Hallitussihteeri p.029 5162065
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä ja määrää lain tulemaan voimaan 17 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen