Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/13

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 12/2020 vp; EV 55/2020 vp)

HE 12/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija Kirsti Haapa-aho, p. +35 8295047172

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.