Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/20

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta (HE 15/2020 vp; EV 54/2020 vp)

HE 15/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja lain opintotukilain 15 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen