Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/20

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta (HE 15/2020 vp; EV 54/2020 vp)

HE 15/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. +358 295 163 195

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja lain opintotukilain 15 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.