Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/10

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 5/2020 vp; EV 52/2020 vp)

HE 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Juha Luomala, sosiaalineuvos p.029 5163492
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen