Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/10

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 5/2020 vp; EV 52/2020 vp)

HE 5/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

sosiaalineuvos Juha Luomala, p. 029 5163492

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.