Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/94

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta (HE 78/2020 vp; EV 57/2020 vp)

HE 78/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen