Tasavallan presidentin asetus VNK/2020/70

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Assi Salminen, p. +35 8295160215

Asia

Tasavallan presidentin arvonimistä antamaan asetukseen (381/2000) ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, jotka johtuvat muussa lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista ja käytännössä ilmenneistä sääntelyn täsmentämisen tarpeista. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi niin, että arvonimen saamisen edellytyksiä tarkennetaan, arvonimihakemusta ja arvonimiasioiden käsittelyä koskevia säännöksiä täsmennetään, asetuksesta korjataan vanhentuneita käsitteitä ja asetuksen jäsentelyä selkeytetään. Valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan arvonimilautakunnan kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi niin, että lautakunnan laajentaminen nykyisestä kahdeksasta jäsenestä kymmeneen jäseneen mahdollistettaisiin. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Esitys

Tasavallan Presidentti antaa asetuksen arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.