Tasavallan presidentin asetus VNK/2020/70

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215
Asia

Tasavallan presidentin arvonimistä antamaan asetukseen (381/2000) ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, jotka johtuvat muussa lainsäädännössä tapahtuneista muutoksista ja käytännössä ilmenneistä sääntelyn täsmentämisen tarpeista. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi niin, että arvonimen saamisen edellytyksiä tarkennetaan, arvonimihakemusta ja arvonimiasioiden käsittelyä koskevia säännöksiä täsmennetään, asetuksesta korjataan vanhentuneita käsitteitä ja asetuksen jäsentelyä selkeytetään. Valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan arvonimilautakunnan kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi niin, että lautakunnan laajentaminen nykyisestä kahdeksasta jäsenestä kymmeneen jäseneen mahdollistettaisiin. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020.

Esitys
Tasavallan Presidentti antaa asetuksen arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen