Arvonimet VNK/2020/71

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri
Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 100. Veroa arvioidaan kertyvän 456 210 euroa.

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.