Arvonimet VNK/2020/71

« Tasavallan presidentin esittely 11.6.2020 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 0295 16001

Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 100. Veroa arvioidaan kertyvän 456 210 euroa.

Esitys

Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.