Tehtävään määrääminen PLM/2020/40

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Puolustusministeriö

Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Antti Korkala, p. 029 5140435

Asia

a) kommodori Rami Tapio Peltoselle puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tukholma ja everstiluutnantti (palvelusarvo eversti) Joakim Antero Salosen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsiin 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tukholma b) everstiluutnantti (palvelusarvo eversti) Teemu Severi Nurmelalle puolustusasiamiehen tehtävään Ranskassa, Espanjassa, Sveitsissä, Italiassa ja Algeriassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2020 lukien asemapaikkana Pariisi ja komentaja (palvelusarvo kommodori) Anssi Juhani Olavi Munkin määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Ranskaan, Espanjaan, Sveitsiin, Italiaan ja Algeriaan 1.8.2020 lukien asemapaikkana Pariisi c) everstiluutnantti Antti Edvard Hauvalalle puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa, ja Liettuassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tallinna ja komentaja Ulla Tuulikki Murtomäen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Viroon, Latviaan ja Liettuaan 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tallinna d) everstiluutnantti Heikki Olavi Brucelle puolustusasiamiehen tehtävään Puolassa ja Ukrainassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2020 lukien asemapaikkana Varsova ja everstiluutnantti Timo Samuel Hyttisen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Puolaan ja Ukrainaan 1.8.2020 lukien asemapaikkana Varsova e) majuri (palvelusarvo everstiluutnantti) Olli Armas Ovaskalle puolustusasiamiehen tehtävään Israelissa, Jordaniassa ja Egyptissä annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tel Aviv ja everstiluutnantti Vesa Antero Vainion määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Israeliin, Jordaniaan ja Egyptiin 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tel Aviv

Esitys

Tasavallan Presidentti a) peruuttaa kommodori Rami Tapio Peltoselle puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsissa annetun määräyksen 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tukholma ja määrää everstiluutnantti (palvelusarvo eversti) Joakim Antero Salosen puolustusasiamiehen tehtävään Ruotsiin 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tukholma b) peruuttaa everstiluutnantti (palvelusarvo eversti) Teemu Severi Nurmelalle puolustusasiamiehen tehtävään Ranskassa, Espanjassa, Sveitsissä, Italiassa ja Algeriassa annetut määräykset 1.8.2020 lukien asemapaikkana Pariisi ja määrää komentaja (palvelusarvo kommodori) Anssi Juhani Olavi Munkin puolustusasiamiehen tehtävään Ranskaan, Espanjaan, Sveitsiin, Italiaan ja Algeriaan 1.8.2020 lukien asemapaikkana Pariisi c) peruuttaa everstiluutnantti Antti Edvard Hauvalalle puolustusasiamiehen tehtävään Virossa, Latviassa ja Liettuassa annetut määräykset 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tallinna ja määrää komentaja Ulla Tuulikki Murtomäen puolustusasiamiehen tehtävään Viroon, Latviaan ja Liettuaan 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tallinnaan d) peruuttaa everstiluutnantti Heikki Olavi Brucelle puolustusasiamiehen tehtävään Puolassa ja Ukrainassa annetut määräykset 1.8.2020 lukien asemapaikkana Varsova ja määrää everstiluutnantti Timo Samuel Hyttisen puolustusasiamiehen tehtävään Puolaan ja Ukrainaan 1.8.2020 lukien asemapaikkana Varsova e) peruuttaa majuri (palvelusarvo everstiluutnantti) Olli Armas Ovaskalle puolustusasiamiehen tehtävään Israelissa, Jordaniassa ja Egyptissä annetut määräykset 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tel Aviv ja määrää everstiluutnantti Vesa Antero Vainion puolustusasiamiehen tehtävään Israeliin, Jordaniaan ja Egyptiin 1.8.2020 lukien asemapaikkana Tel Aviv

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.