Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/17

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 63/2020 vp; EV 67/2020 vp)

HE 63/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa, p. 029 54488340

Esitys

Tasavallan presidentti vahvistaa lain poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.