Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/17

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 63/2020 vp; EV 67/2020 vp)

HE 63/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tero Kurenmaa, Osastopäällikkö p.029 54488340
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen