Viran täyttäminen OM/2020/95

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Jussi Antero Uimaluoto Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, veroasiantuntija Miika Johannes Laine ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Minna Karoliina Iivanainen

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Jussi Antero Uimaluodon 1.8.2020 lukien ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, veroasiantuntija Miika Johannes Laineen 1.1.2021 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijä Minna Karoliina Iivanaisen 1.1.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.