Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/66

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen taimiaineistolain muuttamisesta (HE 49/2020 vp, EV 60/2020 vp)

HE 49/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain taimiaineistolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen