Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/35

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 41/2020 vp; EV 66/2020 vp).

HE 41/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Elina Immonen, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342126
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esityksestä eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen