Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/58

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2020 vp; EV 65/2020 vp)

HE 77/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen