Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/25

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (HE 34/2020 vp; EV 64/2020 vp)

HE 34/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen