Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/86

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (HE 91/2020 vp; EV 93/2020 vp)

HE 91/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen