Ahvenanmaan maakuntalait OM/2020/89

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Oikeusministeriö

29 maakuntalain lainsäädäntövalvonta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
1. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av socialvården 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 5. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 6. Landskapslag om ändring av 1 § landslagen om hemvårdsstöd 7. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 8. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 9. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 10. Landskapslag om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård 11. Landskapslagen om ändring av landskapslagen om studiestöd 12. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn 13. Landskapslag om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård 14. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd 15. Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd 16. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå 17. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 18. Landskapslagen om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare 19. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd 20. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag 21. Landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 22. Landskapslag om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 23. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 24. Landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020-2023 25. Landskapslag om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 26. Landskapslag om ändring av 83 § räddningslagen för landskapet Åland 27. Landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagstiftningen om uppbörd och redovisning av kommunalskatt 28. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta 29. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande
Esitys
Tasavallan Presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakien osalta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Muistio
 2. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till den som lyfter grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 3. Ålandsdelegationens utlåtande
 4. Högsta domstolens utlåtande
 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om planering av socialvården
 6. Ålandsdelegationens utlåtande
 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
 8. Ålandsdelegationens utlåtande
 9. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
 10. Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
 11. Landskapslagen om ändring av 1 § landskapslagen om hemvårdsstöd
 12. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 13. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 14. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 15. Landskapslag om ändring av 29 § landskapslagen om hälso- och sjukvård
 16. Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd
 17. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn
 18. Ålandsdelegationens utlåtande
 19. Landskapslag om ändring av landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård
 20. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd
 21. Landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd
 22. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå
 23. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn
 24. Landskapslagen om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare
 25. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd
 26. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag
 27. Landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 28. Landskapslag om ändring av 2a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 29. Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola
 30. Ålandsdelegationens utlåtande
 31. Landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020-2023
 32. Landskapslag om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
 33. Ålandsdelegationens utlåtande
 34. Landskapslag om ändring av 83 § räddningslagen för landskapet Åland
 35. Ålandsdelegationens utlåtande
 36. Landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagstiftningen om uppbörd och redovisning av kommunalskatt
 37. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta
 38. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande
 39. Ålandsdelegationens utlåtande