Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/61

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp; EV 69/2020 vp)

HE 53/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuluttajansuojalain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen