Viran täyttäminen OM/2020/88

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Oikeusministeriö

Apulaisvaltakunnanvoudin viran täyttäminen määräajaksi 1.12.2020-31.11.2025

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää apulaisvaltakunnanvoudin virkaan oikeustieteen kandidaatti Jarmo Kivistön 1.12.2020 lukien 30.11.2025 päättyväksi määräajaksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.