Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/28

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2020 vp; EV 63/2020 vp)

HE 65/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Roope Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488362
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen