Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/94

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta (HE 83/2020 vp; EV 72/2020 vp)

HE 83/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Niko Ijäs, Budjettineuvos p.+35 8295530170
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen