Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/43

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 84/2020 vp; EV 78/2020 vp)

HE 84/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen