Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/99

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp)

HE 89/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen