Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/81

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (HE 74/2020 vp, VaVM 8/2020 vp, EV 71/2020vp)

HE 74/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 ja 5 e §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 26 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen