Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/108

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 95/2020 vp; EV 75/2020 vp)

HE 95/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen