Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/104

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 94/2020 vp; EV 74/2020 vp)

HE 94/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lain työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muut-tamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen