Viran täyttäminen OM/2020/93

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T14) täyttäminen 2) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T12) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hovioikeudenneuvos Paula Mirjami Paso, hovioikeudenneuvos Nina Maria Wilkman ja hovioikeudenneuvos Johanna Sini Pia Jylhä Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahti ja käräjätuomari Sandra Alice Wallin

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Paula Mirjami Pason 1.8.2020 lukien, toiseksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Nina Maria Wilkmanin 1.8.2020 lukien ja kolmanneksi täytettävään virkaan hovioikeudenneuvos Johanna Sini Pia Jylhän 1.1.2021 lukien ja Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Päivi Anneli Kylmälahden 1.9.2020 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Sandra Alice Wallinin 1.9.2020 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.