Viran täyttäminen OM/2020/92

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteiseen nimitetään työtuomioistuinneuvos, määräaikainen oikeusneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirén 1.8.2020 lukien ja enintään 31.12.2026 saakka.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen työtuomioistuinneuvos, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Ari Matti Anton Wirénin 1.8.2020 lukien enintään 31.12.2026 saakka

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 9.6.2020 *
  2. Ansioyhteenvedot *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.