Viran täyttäminen OM/2020/92

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteiseen nimitetään työtuomioistuinneuvos, määräaikainen oikeusneuvos, OTK, VT Ari Matti Anton Wirén 1.8.2020 lukien ja enintään 31.12.2026 saakka.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen työtuomioistuinneuvos, määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTK, VT Ari Matti Anton Wirénin 1.8.2020 lukien enintään 31.12.2026 saakka
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 9.6.2020 *
  2. Ansioyhteenvedot *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.