Viran täyttäminen OM/2020/91

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävinä oleviin korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkas ja EU-tuomioistuinasioiden johtaja, määräaikainen oikeusneuvos, Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskoski.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkaksen 1.8.2020 lukien ja EU-tuomioistuinasioiden johtajan, määräaikaisen oikeusneuvoksen, Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskosken 1.8.2020 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 9.6.2020 *
  2. Ansioyhteenvedot *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.