Viran täyttäminen OM/2020/91

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävinä oleviin korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkoihin nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkas ja EU-tuomioistuinasioiden johtaja, määräaikainen oikeusneuvos, Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskoski.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTM Toomas Kaarel Kotkaksen 1.8.2020 lukien ja EU-tuomioistuinasioiden johtajan, määräaikaisen oikeusneuvoksen, Ph.D., OTK, VT Joni Santeri Heliskosken 1.8.2020 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 9.6.2020 *
  2. Ansioyhteenvedot *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.