Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/100

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta (HE 90/2020 vp; EV 91/2020 vp)

HE 90/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Ville Koponen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530504
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen