Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/40

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

HE 50/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, p. 029 5342532

Asia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain ajokorttilain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.