Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/40

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi

HE 50/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain ajokorttilain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen