Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/67

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta (HE 79/2020 vp; EV 88/2020 vp)

HE 79/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Bruun, p. +35 8295048254

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.