Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/3

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 4/2020 vp; EV 90/2020 vp)

HE 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Hallitusneuvos Jaana Huhta, p. +358 295 163 407

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.