Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/89

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta (HE 80/2020 vp; EV 76/2020 vp)

HE 80/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Hallitussihteeri Tuija Metsävainio, p. 029 5163449

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta, lain lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta ja lain tartuntatautilain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.