Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/89

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta (HE 80/2020 vp; EV 76/2020 vp)

HE 80/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Tuija Metsävainio, Hallitussihteeri p.029 5163449
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lääkelain muuttamisesta, lain lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta ja lain tartuntatautilain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 13 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen