Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/110

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp; EV 92/2020 vp)

HE 101/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, p. 029 5163260

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä elokuuta 2020.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.