Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/110

« Tasavallan presidentin esittely 9.7.2020 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 101/2020 vp; EV 92/2020 vp)

HE 101/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Outi Äyräs-Blumberg, Hallitussihteeri p.029 5163260
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 31 päivänä elokuuta 2020.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen