Ministereiden sijaisuudet VNK/2020/91

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen