Valtioneuvoston jäsenten työnjako VNK/2020/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45

Valtioneuvoston kanslia

Työnjaot valtioneuvostossa ja ministeriöissä

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa ministerien työnjaot valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen