Viran täyttäminen VNK/2020/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri p.0295 16001
Asia

Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan 6.8.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Kososen toimikauden ajaksi. Tapahtuneen ministerin vaihdoksen johdosta Puumalan nimitys on päättynyt 6.8.2020. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään Tuomo Puumala 6.8.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministeri Saarikon toimikauden ajaksi. Ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tuomo Puumalan 6.8.2020 alkaen, kuitenkin enintään ministeri Saarikon toimikauden ajaksi. Puumala määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministeri Saarikko on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio Puumala 2020 *
  2. Yhteenveto Puumala 2020 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.