Viran täyttäminen VNK/2020/98

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.45

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Mikko Koskinen, Valtiosihteeri p.0295 16001
Asia

Valtioneuvosto on aiemmin nimittänyt ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Jari Partasen 9.6.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vanhanen, Lintilä, Kaikkonen, Kosonen ja Leppä toimikauden ajaksi. Tapahtuneen ministerin vaihdoksen johdosta Partasen nimitys on päättynyt 6.8.2020. Esitetään, että ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan nimitetään oikeustieteen maisteri Jari Partanen 6.8.2020 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään ministerien Vanhanen, Lintilä, Leppä, Kaikkonen ja Saarikko toimikauden ajaksi. Ministerien toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit on määrätty käsittelemään ministeriön toimialaan kuuluvia asioita. Valtiosihteerin toimiala vastaa ministerin toimialaa. Nimityspäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtion virkamieslaki (750/1994) 59 §).

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan oikeustieteen maisteri Jari Partasen 6.8.2020 lukien, kuitenkin enintään ministerien Vanhanen, Lintilä, Leppä, Kaikkonen ja Saarikko toimikauden ajaksi. Partanen määrätään toimimaan niissä ministeriöissä, joihin ministerit Vanhanen, Lintilä, Leppä, Kaikkonen ja Saarikko on määrätty käsittelemään ministeriöiden toimialoihin kuuluvia asioita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio Partanen 2020 *
  2. Yhteenveto Partanen 2020 *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.