Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2020/50

« Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, p. 029 5140431

Asia

a) Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikön, prikaatikenraali Mikko Petteri Heiskasen nimittäminen edelleen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-31.7.2024 b) Pääesikunnan suunnittelupäällikön, prikaatikenraali Vesa Juhani Virtasen määrääminen Puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.1.2021 lukien c) Pääesikunnan logistiikkapäällikön, prikaatikenraali Janne Alpertti Jaakkolan määrääminen Pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.1.2021 lukien d) Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikön, prikaatikenraali Jari Mikael Mikkosen määrääminen Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2021 lukien e) Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Tuomo Väinö Petter Revon määrääminen Pääesikunnan koulutuspäälliköksi 1.1.2021 lukien f) Ilmavoimien operaatiopäällikön, eversti Juha-Pekka Keräsen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-30.11.2024 ja määrääminen Ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2021 lukien g) Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan, eversti Timo Kalevi Saarisen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-31.12.2025

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikön, prikaatikenraali Mikko Petteri Heiskasen edelleen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-31.7.2024, määrää Pääesikunnan suunnittelupäällikön, prikaatikenraali Vesa Juhani Virtasen Puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.1.2021 lukien, määrää Pääesikunnan logistiikkapäällikön, prikaatikenraali Janne Alpertti Jaakkolan Pääesikunnan suunnittelupäälliköksi 1.1.2021 lukien, määrää Ilmavoimien esikunnan esikuntapäällikön, prikaatikenraali Jari Mikael Mikkosen Pääesikunnan logistiikkapäälliköksi 1.1.2021 lukien, määrää Kainuun prikaatin komentajan, prikaatikenraali Tuomo Väinö Petter Revon Pääesikunnan koulutuspäälliköksi 1.1.2021 lukien, nimittää Ilmavoimien operaatiopäällikön, eversti Juha-Pekka Keräsen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-30.11.2024 ja määrää hänet Ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2021 lukien ja nimittää Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaisjohtajan, eversti Timo Kalevi Saarisen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2021-31.12.2205

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.