Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 TP 87/2020

Istunnon ajankohta 21.8.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

21.8.2020 11.31 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Mikko Koskinen, Valtiosihteeri

Muutos lautakunnan kokoonpanossa

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.