Tasavallan presidentin asetus OM/2020/103

« Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla. Samalla kumotaan nykyinen kunnallisverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annettu asetus (860/1997). Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi Ahvenanmaan maakunnan kunnalle tai Ahvenanmaan maakunnalle tulevan veron verotuksen toimittamisen toimivallan siirrosta Ahvenanmaan maakunnalta Verohallinnolle. Ehdotetun 1 §:n mukaan Verohallinto hoitaisi ennakkoperinnästä, verotusmenettelystä, veronkannosta ja verontilityksestä annetun Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännön mukaan Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle kuuluvat hallintotehtävät, kun kysymys on kunnalle tulon perusteella suoritettavasta verosta ja kiinteistöverosta sekä maakunnalle suoritettavasta medieavgift-nimisestä verosta. Ehdotetussa 2 §:ssä säädettäisiin, että Ahvenanmaan maakunta vastaa maakunnan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan lainsäädännön erityispiirteistä sekä mediamaksuun liittyvien hallinto-tehtävien hoitamisesta johtuvien kustannusten korvaamisesta siten kuin maakunnan hallitus ja Verohallinto sopivat. Kumottavaksi ehdotettuun sopimusasetukseen verrattuna säännökseen lisättäisiin nimenomainen maininta kiinteistöverosta ja mediamaksusta. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä syyskuuta 2020.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.