Arvonimet VNK/2020/101

« Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Muutos lautakunnan kokoonpanossa

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Valtiosihteeri Mikko Koskinen, p. 0295 16001

Asia

Arvonimilautakunnan jäseneksi kansanedustaja Jutta Urpilaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2020 - 30.4.2021 nimitettäisiin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen.

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää arvonimilautakunnan jäseneksi toiminnanjohtaja Susanna Huovisen kansanedustaja Jutta Urpilaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.9.2020 - 30.4.2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.