Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/70

« Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 68/2020 vp; EV 82/2020 vp)

HE 68/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n muuttamisesta ja lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.