Valtioneuvoston päätös SM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.8.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Tom Hanén, Henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p.029 5421301
Asia

Valtioneuvosto teki 17.3.2020 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.3.–13.4.2020 koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätöksen voimassaoloa jatkettiin 7.4.2020 tehdyllä päätöksellä 13.5.2020 asti, 7.5.2020 tehdyllä päätöksellä 14.6.2020 asti, 12.6.2020 tehdyllä päätöksellä 14.7.2020 asti, 10.7.2020 tehdyllä päätöksellä 11.8.2020 asti ja 23.7.2020 tehdyllä päätöksellä 25.8.2020 asti. Päätökseen on lisäksi tehty muutoksia vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta 24.3.2020 ja 20.5.2020 tehdyillä päätöksillä sekä purettu tai palautettu sisärajaliikenteen rajoituksia osittain 7.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020 ja 23.7.2020 tehdyillä päätöksillä. COVID-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, minkä vuoksi sisärajavalvontaa olisi edelleen tarpeen jatkaa osittain 8.9.2020 asti. Epidemiologiseen arvioon perustuen päätöstä muutettaisiin 10.8.2020 alkaen niin, että sisärajavalvonta palautettaisiin uudelleen Suomen ja Alankomaiden sekä Suomen ja Belgian väliseen liikenteeseen huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Päätöksen sisältö olisi 10.8.2020 alkaen seuraava: Sisärajavalvonta on palautettu koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi 8.9.2020 asti Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Itävallan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Slovenian, Sveitsin ja Tšekin välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta. Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu, työmatka ja muu välttämätön syy. Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu. Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Itävallan, Luxemburgin, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Slovenian, Sveitsin ja Tšekin välisessä liikenteessä, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla: - Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne ja henkilöliikenne lentoliikenteessä: - Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet) vesiliikenteessä: - Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne Sisärajavalvonta voidaan kohdentaa sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 23.7.2020 tehdyn päätöksen muuttamisesta 10.8.2020 alkaen ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta 8.9.2020 asti
Vaikutukset
TALOUDELLISET JA YHTEISKUNNALLISET: Sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle noin 800 000 euron ylimääräiset kustannukset 30 vuorokaudessa. Kustannukset tulisi kattaa lisämäärärahalla Rajavartiolaitoksen toimintamenomomentille. Sisärajavalvonnasta voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia myös poliisille ja Tullille. Kustannukset tulisi kohdentaa lisätalousarviosta, kun Rajavartiolaitokselle annettavan tuen tarve selviää. Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämälle sekä yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämään. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN KOHDISTUVAT: Päätös edellyttäisi Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Poliisi ja Tulli osallistuisivat sisärajavalvontaan erikseen sovittavalla tavalla. Päätös voi johtaa myös poliisin ja Tullin osalta uudelleenjärjestelyihin ja suorituskykyvaikutuksiin. RAJANYLITTÄJIIN KOHDISTUVAT: Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä päätöksessä mainittuja rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. taulukko
  2. muistio